Najczęściej zadawane pytania – FAQ

 1. Ile trwają zajęcia z efektywnej nauki i co jaki czas się odbywają?
  zajęcia z efektywnej nauki i szybkiego czytania trwają 1,5 h zegarowe i odbywają się raz w tygodniu. Kurs obejmuje 10 spotkań, czyli łącznie 15h.
 2. Gdzie odbywają się zajęcia?
  zajęcia odbywają się w domu/mieszkaniu ucznia lub w przypadku zajęć grupowych w szkołach lub innych placówkach w zależności od kursu
 3. Ile kosztuje kurs efektywnej nauki i szybkiego czytania?
  kurs kosztuje 1450 zł + koszty dojazdu
 4. Czy jest zniżka dla rodzeństwa lub większej ilości uczniów?
  tak, jest. Wtedy taką zniżkę ustalamy indywidualnie, w zależności od ilości dzieci.
 5. Czy kurs daje gwarancje poprawy w nauce?
  nie mogę tutaj użyć słowa gwarancji, bo byłoby to nadużycie, ale z pewnością zajęcia poprawią umiejętność przyswajania wiedzy, w większym lub mniejszym stopniu (wpływa na to wiele czynników). Zawsze jest jakiś efekt. Ucząc już tyle lat nie zdarzyło się, aby efektów nie było wcale, o czym najlepiej świadczą referencje naszych uczniów oraz ich rodziców.
 6. Czy po kursie jest możliwość kontynuacji zajęć?
  tak po kursie, jest możliwość kontynuacji zajęć. Zasady ustalamy sobie po zakończeniu kursu. Jest to sprawa indywidualna.
 7. Ile kosztują konsultacje?
  ustalam indywidualnie (między 100 a 150 zł, w zależności od rodzaju konsultacji oraz dojazdu do klienta – km)
 8. Czas trwania konsultacji?
  zależy od potrzeby klienta (między 1, a 1,5 h)
 9. Czy w cenie kursu są wliczone materiały?
  tak, podana cena kursu jest ceną końcową łącznie z materiałami i dojazdem do klienta
 10. Czy uczy Pani także w szkołach lub prowadzi zajęcia grupowe?
  tak, uczę także w szkołach, w ramach różnego rodzaju projektów
 11. Czy po kursie wyniki dziecka w szkole się poprawiają?
  w wielu przypadkach zdecydowanie tak, nie jest to jednak regułą, wszystko zależy od obranego z rodzicem i dzieckiem celu kursu.
 12. Czy wiedza z kursu wykorzystywana jest od razu w nauce szkolnej?
  tak, ucząc technik pamięciowych, staram się pracować na materiale szkolnym, które dziecko wdanej chwili przerabia czyli np. ucząc dziecko techniki map myśli, bierzemy do rękę książkę szkolną z historię i uczymy się wspólnie np. bieżącego tematu.